Pomysł

Pomysł zrodził się około 10 lat temu w kształcie takim jak obecna realizacja. Przez długi czas był tylko pomysłem. Do czasu, gdy po rozmowach z licznymi regionalistami usłyszeliśmy, że „kiedyś takie warsztaty o jakich mówicie organizowała Scena Ludowa. To były warsztaty…”. Zmotywowani i utwierdzeni w przekonaniu, że to dobry kierunek postanowiliśmy zmaterializować swoje marzenie i tak oto powstały Warsztaty w Regionie.